Archive for 17/04/2012

Photo 16, 2012

Unndoukai

(Sports Day: Students demonstrate dance steps) 

Deadline for caption submissions: April 30, 2012
The best captions will be announced about a week later.

Photo 15, 2012

Kyouryuu

(A dinosaur statue in a park)

Deadline for caption submissions: April 30, 2012
The best captions will be announced about a week later.

The Funniest Caption of the Month (March)

The caption (photo 9) below was selected as the funniest caption of the month (March) and the prize of 5,000 yen will be awarded to the writer.

Koi wa koi o shite iru hito no you ni itsumo chu o shite imasu. (Fred, British)

Photo 11 & photo 12 Best Captions

These captions will be published in the Hiragana Times May issue.

 

Photo 12, 2012

Maido arigatou gozaimasu. Tsugi no shinnkonn’ryokou no toki nimo yoroshiku. (Yuri Asou, Japanese)

Okyaku’sann moushiwake arimasenn.  Doko e ikitakatta no ka wasurete shimaimashita. (Linh Dan Nguyen)

 

Photo 11, 2012

Dennsha ni kodomo wa tada de noremasu yo ne. (Hide, Japanese)

Youkoso, koko wa tanuki oukoku desu. (Linh Dan Nguyen)

Photo 14, 2012

Maguro

(Tuna. Generally used to make one of the most popular kinds of sushi)

Deadline for caption submissions: April 15, 2012
The best captions will be announced about a week later.

Photo 13, 2012

Ranndoseru (2)

(A little child is happy to carry a school satchel)

Deadline for caption submissions: April 15, 2012
The best captions will be announced about a week later.

Photo 9 & photo 10 Best Captions

These captions will be published in the Hiragana Times May issue.

 

Photo 10, 2012

Minasann, mask wa Nihonn no fashion desu yo. (Yuri Asou, Japanese)

Ima mask o kakemasu! Hennshinn! (Carlos GUTIÉRREZ, Chilean)

 

Photo 9, 2012 

Hatowa iine, mattaku. kochira wa rush hour mitai de ikigurushii yo.(Noby, Japanese)

Koi wa koi o shiteiru hito no youni itsumo chu o shiteimasu. (Fred, British)