Phto 39, 2012

Eki de (At station. Train staions during rush hour in big cities are like this)

Deadline for caption submissions: October 30, 2012
The best captions will be announced about a week later.

6 comments

 1. Hide says:

  Ushi ya hitsuji no kimochi ga wakarimasu. (Japanese)

 2. chris says:

  yamete kudasai, ueni wa oriru kaidann ga arimasenn.(american)

 3. Yuri Asao says:

  Nihonnjinn wa mainichi gamann no training o shite imasu (Japanese)

 4. robert says:

  minasann shita wo mukinagara dokoe ikunn desu ka? maeno hito ni kiite
  kudasai. (american)

 5. simon says:

  doushite ushiro kara shashinn wo torimashita ka? kao ni
  jishinn ga nai kara? (american)

 6. Liz says:

  Kore wa hinann’kunnrenn da to omoi masu. (Britain)